top of page

מאמרים וחומר נוסף

אין להתייחס לכתוב במאמרים אלו כאל המלצה או חומר יישומי.

הם נועדו לספק ידע כללי ואינם מהווים תחליף לאבחנה אישית ומעמיקה.

בדף זה אני אנסה להוסיף מידי פעם חומר עיוני על עולם הרפואה הסינית.

אשמח לקבל הצעות ורעיונות לחומר נוסף.

טרשת העורקים (atherosclerosis) כפי שהיא מתבטאת בסינדרומים של תקיעות דם בלב

bottom of page